كلاس آموزشي كد 724

كلاس آموزشي كد 724 در مورخ سوم آذر ماه 1402 با تدريس جناب آقاي دكتر پويا زندي متخصص مغز و اعصاب و فلوشيپ اينترونشنال نوروراديولوژي و با حضور رياست محترم بيمارستان جناب آقاي دكتر شيرواني و مترون محترم بيمارستان سركار خانم جان نثار ،پزشكان اورژانس ،واحد كت لب و سوپروايزران در محل سالن كنفرانس بيمارستان سلامت فردا برگزار گرديد.در اين كلاس بخشي از آناتومي و فيزيولوژي مغز ، علايم اوليه CVA و پروتكل مراقبت از بيمار با علايم سكته مغزي از ابتداي تماس با اورژانس تا انتقال به مراكز درماني و اصول تزريق آلتپلاز و عوارض و اقدامات پيشگيرانه و پروتكل انتخاب بيماران مناسب جهت دريافت داروي فوق، آموزش داده شد.