12 پزشک

دکتر مسعود شیروانی

دکتر مسعود شیروانی

متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات

Areas of Focus:

 • متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات
دکتر ابراهیم حاجی زاده

دکتر ابراهیم حاجی زاده

متخصص قلب و عروق

Areas of Focus:

 • قلب و عروق

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات
دکتر مرجان جمشیدی

دکتر مرجان جمشیدی

متخصص قلب و عروق

Areas of Focus:

 • قلب و عروق

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات
دكترعبدالله زندی

دكترعبدالله زندی

متخصص جراحی عمومی

Areas of Focus:

 • جراحی عمومی

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات
دکتر حمید میرزایی

دکتر حمید میرزایی

متخصص جراحی عمومی

Areas of Focus:

 • جراحی عمومی

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات
دكتر مريم حسنی

دكتر مريم حسنی

متخصص جراحی عمومی

Areas of Focus:

 • جراحی عمومی

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات
دكتر قدرت اله معقول

دكتر قدرت اله معقول

متخصص جراحی عمومی

Areas of Focus:

 • جراحی عمومی

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات
دكتر هاشم موذن زاده

دكتر هاشم موذن زاده

متخصص جراحی عمومی

Areas of Focus:

 • جراحی عمومی

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات
دکتر یاسمن شریعتی

دکتر یاسمن شریعتی

متخصص جراحی عمومی

Areas of Focus:

 • جراحی عمومی

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات
دكتر حميد كرباسيان

دكتر حميد كرباسيان

متخصص جراحی عمومی

Areas of Focus:

 • جراحی عمومی

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات
دكترغلامرضا باقرزاده

دكترغلامرضا باقرزاده

متخصص جراحی عمومی

Areas of Focus:

 • جراحی عمومی

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات
دكترميراحسان طاهری

دكترميراحسان طاهری

متخصص جراحی عمومی

Areas of Focus:

 • جراحی عمومی

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات