بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان

ردیفنوع بیمهسرپاییبستریردیفنوع بیمهسرپاییبستری
1 بیمه ایران دارد دارد 21 بیمه البرز دارد دارد
2 بیمه آسیا دارد دارد 22 بیمه آتیه سازان ندارد دارد
3 بیمه دانا دارد دارد 23 بیمه نوین(دفترچه بانك ملی) ندارد دارد
4 بیمه ما دارد دارد 24 بیمه نوین دارد دارد
5 بیمه كارآفرین دارد دارد 25 بانك توسعه و صادرات دارد دارد
6 بیمه كمك رسانSOS دارد دارد 26 بانك سپه دارد دارد
7 بیمه تجارت نو دارد دارد 27 بانك ملت دارد دارد
8 بیمه میهن دارد دارد 28 بانك مركزی دارد دارد
9 بیمه تعاون دارد دارد 29 بانك مسكن دارد دارد
10 بیمه سرمد (بانك صادرات) دارد دارد 30 بانك كشاورزی دارد دارد
11 بیمه سینا دارد دارد 31 بانك تجارت دارد دارد
12 بیمه سامان دارد دارد 32 بانك صنعت و معدن دارد دارد
13 بیمه پارسیان دارد دارد 33 بانك قرض الحسنه مهر ایران ندارد دارد
14 بیمه معلم دارد دارد 34 بانك صادرات دارد دارد
15 بیمه ملت دارد دارد 35 بیمه صدا وسیما دارد دارد
16 بیمه كوثر دارد دارد 36 بیمه كانون سردفتران دارد دارد
17 بیمه رازی دارد دارد 37 بیمه آرمان سفیران سلامت دارد دارد
18 بیمه دی (به جز بنیاد شهید ) ندارد دارد 38 نیروهای مسلح ندارد دارد(راديوتراپي)
19 بازنشستگی نفت دارد دارد 39 مركز پژوهش هاي مجلس دارد دارد
 20  وزارت بهداشت و درمان  دارد  دارد