راهنمای ترخیص بیماران بستری

كليه امور مربوط به ترخيص بيماران بستری از طريق واحد ترخيص انجام می گيرد.
مراجعين محترم طبق موارد ذيل مي توانند جهت برآورد و اطلاع از هزينه های درمانی به واحد ترخيص مراجعه نمايند:

  • بيماران آزاد (بيمارانی كه بيمه تكميلی ندارند و به صورت آزاد مراجعه می كنند) با در دست داشتن نسخه پزشك يا گواهی بستری 
  • بيماران طرف قرارداد با بيمه های تكميلی بيمارستان با در دست داشتن نسخه پزشك يا گواهی بستری و اصل معرفی نامه بيمارستان 

ضمناً تنها مرجع رسمی بيمارستان جهت پاسخگويی به سوالات شما در خصوص هزينه ها و تعرفه های بيمه ها، واحد حسابداری ترخيص می باشد. لطفاً جهت اطلاع به صورت حضوری به اين واحد مراجعه فرماييد.

همراه داشتن كارت ملی و دفترچه پايه بيمه، در هنگام ترخيص الزامی می باشد (بنا به درخواست برخی از بيمه های تكميلی)

در صورت ترخيص توسط پزشك معالج ، لطفا حداكثر تا ساعت 14 نسبت به انجام امور ترخيص و ترك بخش مربوطه اقدام فرمائيد زيرا در غير اينصورت متاسفانه هزينه روز كامل محاسبه مي گردد.

به منظور رفاه حال بيماراني كه در نوبت بستري مي باشند تقاضا مي شود در صورت صدور دستور ترخيص توسط پزشك ، هرچه سريعتر جهت تسويه حساب و ترخيص بيمار خود عمل نموده  و اتاق و تخت مربوطه را تخليه نمائيد.

در صورت تمايل به ترخيص بيمار خود با رضايت شخصي ، مسئوليت كليه عواقب احتمالي متوجه خود بيمار و همراه مي باشد و بيمارستان هيچ گونه تعهدي در اين خصوص نخواهد داشت

ساعت کار واحد ترخيص:
روزهای عادی:‌ از ساعت 7:30 صبح تا 6 بعد از ظهر
روزهای تعطيل: از ساعت 7:30 صبح تا 3 بعد از ظهر