راهنمای نوبت ‌دهی کلینیک‌ ها

مراجعه کننده محترم  قبل از ورود به سامانه نوبت دهی اینترنتی، تصاویر و فیلم راهنمای ذیل را تماشا فرمایید:

no 1

no 1

no 1

no 1

فیلم آموزش نوبت دهی اینترنتی بیمارستان سلامت فردا