تاریخچه بیمارستان سلامت فردا

بیمارستان سلامت فردا بمنظور ارائه خدمات جامع و نوین در حوزه سلامت با رویکرد به درمان سرطان مبتنی بر ارزشهای انسانی ,برنامه های راه اندازی خود را از سال 1392 در قالب های سخت افزاری و نرم افزاری طراحی و اجرا نموده است. در این راستا با توجه به اهمیت مدل سازی در حوزه خدمات درمانی سلامت و بهره مندی از تجربیات موفق مراکز درمانی دنیا , از 2 سال پیش از افتتاح، اتاق فکر این مرکز (Think Tank) در واحد طرح و برنامه فعال گردیده تا بتواند با بهره مندی از آخرین دستاوردها و الگوهای بین المللی مدیریتی در حوزه سلامت و بومی سازی آنها اثربخش ترین راهبردهای درمانی را در کلیه فضاهای فیزیکی و روح سازمانی اجرا نماید.

در این راستا مهمترین اهرم علمی این مرکز برقراری ارتباط مستقیم با بیمارستان دبرسن -مجارستان- و بیمارستان MD ANDERSON (به عنوان برترین بیمارستان بین المللی درمان سرطان دنیا در 27 سال گذشته تاکنون) بوده که دستاوردهای آن ,توانسته تیم راه اندازی را موفق گرداند تا در آینده ای نزدیک اولین مرکز جامع تحقیقات و درمان سرطان را در بخش غیر دولتی کشور عزیزمان ایران راه اندازی نمایند.
همچنین این بیمارستان برآنست که برای اولین بار "بخش خصوصی"  با بهره مندی از تکنیک گامانایف به کنترل و یا درمان بیماری های مرتبط با حوزه سرطان اقدام نماید.