اتاق های عمل

اتاق عمل بیمارستان سلامت فردا متشکل از ۵ اتاق عمل، ۷ تخت ریکاوری و ۵ تخت آمادگی می باشد که بعنوان یک بخش فوق تخصصی با در اختیار داشتن دستگاه های فوق پیشرفته این قابلیت را در اختیار جراحان متبحر قرار می دهد که انواع جراحی های پيشرفته با تكنولوژی جديد انجام دهند.

جراحی هايی كه در بيمارستان سلامت فردا انجام می شود، شامل :

  • اعمال جراحی تومور هیپوفیز، تومور مغزی، آندوسکوپی مغز، جراحی های ستون فقرات، آنوریسم مغزی و جراحی های عروق مغزی
  • جراحی های ارتوپدی مانند انواع آنومالی های مادرزادی مانند کلاپ فوت، ترمیم تاندون و عصب، آرتروسکوپی و انواع شکستگی ها
  • انواع جراحی های لاپارسکوپی مانند اسلیو، بای پس، ریفلاکس معده و انواع فتق
  • انواع جراحی های زنان مانند هیستروسکوپی تشخیصی و درمانی، برداشتن رحم، انواع جراحی های توده لگنی، سیستوسل و رکتوسل
  • انواع جراحی های اورولوژی مانند جراحی های کلیه، TUR، TUL، واریکوسل، هیدروسل، سیستوسکوپی، جراحی پروستات و نفرکتومی
  •  ENT: سینوس و قاعده جمجمه، آندوسکوپی، تیروئید
  • جراحی پستان و اعمال جراحی ترميمی