گرامیداشت روز حسابدار

به مناسبت روز حسابدار از زحمات پرسنل واحد مالی و حسابداران گرامی بیمارستان سلامت فردا تقدیر و تشکر بعمل آمد.