بخش ICU (2)

این بخش در طبقه همکف واقع شده است.  این بخش شامل 11 تخت می باشد که یک تخت مخصوص بیماران ایزوله است.

هر یونیت (تخت) دارای سیستم اکسیژن سانترال و ساکشن و هوای فشرده سانترال، سیستم مانیتورینگ مرکزی و مانیتورینگ کامل قلبی- تنفسی و مجهز به تخت سه شکن ویژه ICU به همراه تشک مواج و ونتیلاتورهای مجهز و پمپ سرم و ... می باشند.

در این بخش بصورت ۲۴ ساعته پزشک متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه مقیم حضور دارد و همچنین کادر پرستاری ویژه کار مجرب با سابقه و توانمند مشغول به خدمت می باشند.

لازم به ذکر است کلیه موازین کنترل عفونت و ایمنی و .... بر طبق آخرین دستورالعمل ها و آئین نامه ها اجرا می شود.