Search
Close this search box.

آزمايشگاه

آزمايشگاه

آزمايشگاه بيمارستان سلامت فردا ضمن بهره برداری از دستگاه های پيشرفته و تمام اتوماتيك و بكارگيری پرسنل مجرب، آماده خدمت رسانی به همسايگان و هموطنان محترم می باشد :

آزمایشگاه بیمارستان سلامت فردا