مراسم روز پزشک

 اول شهریور ماه، همزمان با زادروز حکیم ابوعلی سینا، به پاس تألیفات و خدمات وی، به علوم پزشکی و فعالیت وی در این رشته، و تجلیل از پزشکان، روز پزشک نام گذاری شده‌است.

به همین مناسبت مراسمی با حضور جمعی از پزشکان و مدیران گروه ها برگزار و از پزشکان نمونه تقدیر شد.