فرم سنجش رضایتمندی بخش های بستری

 

ضمن تشکر از مراجعین محترم در راستای تکمیل این پرسشنامه، خواهشمندیم فرم را با دقت وحوصله تکمیل نمایید تا پرسنل بیمارستان را در راستای ارتقای خدمات همراهی فرمایید.

اطلاعات ارسالی به صورت محرمانه بررسی می گردد و صرفا جهت بررسی نقاط ضعف و قوت خدمات ارایه شده مورد استفاده قرارمی گیرد.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
کد امنیتی را در کادر روبر وارد نمایید :
Invalid Input