راهنمای پذیرش بستری

لطفاً قبل از مراجعه به پذيرش بيمارستان موارد زير را با دقت مطالعه فرمائيد :

IMG 6308

1.جهت بستري ، ارائه اصل و كپي كارت ملي ، شناسنامه و دفترچه بيمه پايه الزامي است.

2.اولويت بستري بيماران بر اساس وضعيت بيمار ، سن بيماران ( اطفال و افراد سالخورده در اولويت مي باشند ) و نوع عمل مي باشد

3.در صورت بستري روز قبل از جراحي ، جهت سهولت در پذيرش ، از ساعت 14 به بعد مراجعه فرمائيد.

4.قبل از دريافت بيمه تكميلي لطفا از اصل نامه پزشك كپي گرفته و حتما با اصل نامه پزشك به بيمارستان مراجعه نمائيد.

5.بعد از انجام فرايند پذيرش توسط همكاران ما به بخش مورد نظر راهنمايي خواهيد شد .

6.ضروري است مچ بند شناسايي را كه در بدو ورود از پذيرش دريافت نموده ايد تا آخرين لحظه حضور در بيمارستان برروي دست خود حفظ نمائيد.لطفا موقع ترخيص به ايستگاه پرستاري تحويل داده شود.

7.لطفا از نگهداري اشياء قيمتي شخصي و وجوه نقدي خودداري نمائيد.در صورت همراه داشتن موارد فوق مسئوليت به عهده بيمار يا همراه مي باشد. 

ساعت كار واحد پذيرش

       واحد پذيرش بيمارستان سلامت فردا در طول شبانه روز پذيراي مراجعه كنندگان مي باشد.