باسلام و آرزوی سلامتی برای شما مددجوی گرامی و همراه محترم

احتراما" به اطلاع می رساند بيمارستان سلامت فردا، يك بيمارستان بيمار محور بوده و با جديدترين دستگاه ها و مدرن ترين امكانات براي ارتقای كيفی سطح سلامت جامعه با تدوين استانداردهای بيمارستانی و با اهداف ارتقاء سطح مراقبت های تخصصی و فوق تخصصی  و خدمات درمانی در خدمت شما می باشد لذا مطالعه دقيق و رعايت مقررات بيمارستان می تواند به ايمنی، آسايش و بهبود سريع تر بيماران كمك كند.

1-  هنگام بستری علاوه بر برگه دستوربستری پزشك معالج برای جلوگيری از اشتباهات احتمالي مدارك شناسايی معتبر (شناسنامه ،كارت ملي ،گذرنامه) براي ثبت اطلاعات صحيح توسط پذيرش بستری دريافت می گردد.

2- در هنگام پذيرش يك كيف بهداشتی شامل (لوازم شخصی و لباس )تحويل بيمار می شود و بيمار در دوران بستری از لباس مخصوص بيمارستان استفاده نموده و از پوشيدن البسه شخصی خودداری می نمايد.

3- در زمان پذيرش، دستبند شناسايی بيمار صادر می شود و توسط پرستار خوشامد گو  بيمارستان به دست بيمار بسته می شود، لطفا از باز كردن دستبند تا زمان ترخيص به هر دليل خودداری نماييد، بازكردن دستبند و امحاء آن به عهده پرستار بخش می باشد.

4- در اين بيمارستان گروه های بيماران بد حال، سالمندان، كودكان و افراد ناتوانی جسمی، جهت بستری اولويت خواهند بود.

5-پذيرش بيمارانی كه نياز به عمل جراحي دارند و به سن قانونی نرسيده اند، حضور پدر، مادر يا قيم قانونی بيمار جهت تكميل فرم رضايت نامه عمل الزامی است.

6- در اين بيمارستان هزينه های درمانی طبق تعرفه و براساس دستورالعمل های ابلاغی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی فقط از طريق صندوق بيمارستان و با صدور قبض رسمی دريافت می گردد، لذا برقراری هرگونه ارتباط مالی خارج از صورتحساب  رسمي بيمارستان منع شده و از پرداخت هرگونه وجه نقد، به غير از صندوق بيمارستان اكيدا اجتناب نماييد.

7-تنها مرجع رسمي بيمارستان جهت پاسخگويی به سوالات در مورد هزينه های بيماران واحد حسابداري ترخيص می باشد.

8-هزينه های درمانی بيماران دارای بيمه های تكميلی طرف قرارداد، طبق قرارداد با سازمان هاي بيمه گر محاسبه و هزينه های خارج از تعهد آن سازمان ها بصورت نقدی دريافت خواهد شد.

9- بيماراني كه بصورت خصوصی (آزاد) بستري مي شوند جهت دريافت مدارك، يك هفته پس از ترخيص با در دست داشتن اصل صورتحساب به واحد مدارك پزشكي مراجعه می نمايند.

10-مدارك جهت ارائه به بيمه فقط به شخص بيمار و يا بستگان درجه اول (پدر، مادر، همسر، برادر و فرزندان) با ارائه كارت شناسايي معتبر تحويل داده خواهد شد و در صورت مفقود شدن المثنی صادر نخواهد شد.

11- جهت رفاه حال بيماران و همراهان گرامي تسهيلاتی شامل عابر بانك، كافی شاپ، داروخانه، نمازخانه و ... درنظر گرفته شده است.

12- بدليل ضرورت رعايت مسائل بهداشتی وحفظ سلامتی كودكان وآرامش بيشتر بيماران ورود كودكان زير 12 سال جهت ملاقات ممنوع می باشد.

13- ساعات ملاقات بيمارستان جهت همراهان عزيز همه روزه از ساعت 15 الي 17 در بخش های عادی و از ساعت 16 الي 17 در بخش های ويژه می باشد.

14- حضور همراه بر بالين بيمار منوط به اجازه پزشك معالج ، بخش با گرفتن كارت همراه از واحد پذيرش بستري بيمارستان ميسر می باشد.

15- استعمال دخانيات در تمام فضاي داخلی بيمارستان توسط بيمار و همراهان اكيدا ممنوع است.

16- مسئوليت نگهداری هرگونه وجه نقد، طلا، جواهرات و هر گونه وسايل گران قيمت به عهده خود بيمار بوده و از آوردن به داخل بخش هاي بستری لطفا خودداری فرمائيد. (درصورت نداشتن همراه تحويل سرپرستار بخش بصورت مكتوب و دريافت رسيد )

17- آوردن گلدان طبيعي با خاك، وسايل اضافی مانند پتو، بالش و ... ممنوع می باشد.

18- در ساعات ملاقات از نشستن روی تخت هاي بيمارستان و دست دادن با بيمار به (در راستای رعايت موازين كنترل عفونت ) خودداری نماييد.

19- رعايت تمام قوانين و مقررات و رعايت پوشش مناسب و شئونات اخلاقی در بيمارستان الزامی است.

20 – همراهان محترم موظفند ضمن رعايت سكوت و حفظ آرامش براي جلوگيری از ناراحتي و اضطراب بيماران در بخش ها از صحبت كردن با تلفن همراه با صدای بلند پرهيز نمايند.

21- خواهشمند است برگه رضايت سنجی كه توسط مسئول رضايتمندی به شما ارائه می گردد را تكميل نموده و با ارائه انتقادات و پيشنهادات خود ما را در رسيدن به هدف اصلی كه همانا ارائه خدمات با كيفيت به بيماران محترم می باشد همراهی فرماييد.

22- لطفا جهت رفاه حال بيماران خود فقط در صورت درخواست پزشك برگه همراه را اخذ نموده و ضمنا به اطلاع ميرساند صندلی همراه به جز دراتاق هاي VIP  تختخواب شو نبوده و استفاده از تخت های خالی موجود در اتاق بيمار ممنوع است.      

23- هرنوع مزاحمت تلفنی و تلفن های مشكوك را به مسئول بخش اطلاع دهيد.

24- لطفا اگر تلفنی ازشما خواسته شد وجهي به حساب بانكی جهت تهيه وسيله و دارو و يا حق الزحمه واريز نماييد، موضوع را به مسئولين بيمارستان اطلاع داده و مطلقا هيچ مبلغی را پرداخت نفرماييد.

25- خروج بيماران با لباس مخصوص بيمارستان ممنوع می باشد.

26 –ممكن است شرايط بخش و بيمار باعث شودكه براي بعضي از بيماران ملاقات منع شود كه روي درب ورودي تابلوی ملاقات ممنوع نصب خواهد شد.