هموطن گرامی 
 جهت آشنايي با موارد مراقبتی  و اطلاعات ضروری  پس از تزريق واكسن كرونا به لينك زير مراجعه  فرماييد . 
بيمارستان سلامت فردا

اطلاعات ضروری پس از تزریق واکسن کرونا