اطلاعات پرسنلی

لطفا فیلد های الزامی را پر کنید .

وضعیت تاهل(الزامی) :

اطلاعات محل سکونت

اطلاعات آدرس و تماس

سوابق شغلی

نام شرکت آدرس شرکت عنوان شغلی تاریخ آغاز فعالیت تاریخ پایان فعالیت علت ترک خدمت

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی مدرک تحصیلی دانشگاه یا موسسه رشته تحصیلی معدل تاریخ آغاز فعالیت تاریخ پایان فعالیت

میزان آشنایی با زبان های خارجی

نام زبان خواندن نوشتن مکالمه درک مفاهیم توضیحات

آشنایی با کامپیوتر

میزان آشنایی خود با کامپیوتر را پر کنید .

اطلاعات پرسنلی

لطفا با جزییات کامل تمام مهارت های خود را ذکر کنید .