متخصص رادیولوژی

دکتر داود آقا خانی

متخصص رادیولوژی

دکتر اردلان علیپور

متخصص رادیولوژی

دکتر مینو کرباسیان

متخصص رادیولوژی

درمورد بیمارستان نظر یا پیشنهادی دارید ؟

از طریق صفحه تماس باما نظرات خودرا ارسال نمایید