متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار (اورولوژیست)

دکتر سعید زندی

متخصص جراحی کلیه و مجاری اد...

دكتر محمد سليمانی

متخصص جراحی کلیه و مجاری اد...

دكترپرهام حليمی اصل

متخصص جراحی کلیه و مجاری اد...

درمورد بیمارستان نظر یا پیشنهادی دارید ؟

از طریق صفحه تماس باما نظرات خودرا ارسال نمایید