متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات

دکتر مسعود شیروانی

متخصص جراحی مغز و اعصاب و س...

دکتر علیرضا پیروزبخت

متخصص جراحی مغز و اعصاب و س...

دکتر محمد شیرانی

متخصص جراحی مغز و اعصاب و س...

دکتر تقی قدیری

متخصص جراحی مغز و اعصاب و س...

دکتر احسان شرافت کاظم زاده

متخصص جراحی مغز و اعصاب و س...

دكتر رامين ملايی روحانی

متخصص جراحی مغز و اعصاب و س...

دكترمحسن سلطانی

متخصص جراحی مغز و اعصاب و س...

دكتر مجيد خراسانيان

متخصص جراحی مغز و اعصاب و س...

دکتر سهراب شهرزادی

متخصص جراحی مغز و اعصاب و س...

درمورد بیمارستان نظر یا پیشنهادی دارید ؟

از طریق صفحه تماس باما نظرات خودرا ارسال نمایید