متخصص بیهوشی

دکتر غلامرضا عبادیان

متخصص بیهوشی

دکتر مراد بیات

متخصص بیهوشی

دکتر ابوالفضل آفریده

متخصص بیهوشی

دکتر سعید رازقی جهرمی

متخصص بیهوشی

دکتر فرشاد حیدری

متخصص بیهوشی

دکتر حمیدرضا سلطانی

متخصص بیهوشی

دکتر بهروز ارژنگ پور

متخصص بیهوشی

دکتر علی قاضیانی

متخصص بیهوشی

دكتر كامران جمشيدی

متخصص بیهوشی

دكتر حسن لعل دولت آبادی

متخصص بیهوشی

دكتر سيد علی حسنی

متخصص بیهوشی

دكتر رامش پارسی

متخصص بیهوشی

دكتر اكرام مرتضوی

متخصص بیهوشی

دكتر حسن عباسی

متخصص بیهوشی

دکتر شاپور آیرملو

متخصص بیهوشی

درمورد بیمارستان نظر یا پیشنهادی دارید ؟

از طریق صفحه تماس باما نظرات خودرا ارسال نمایید