راهنمای بیماران و همراه بیمار

بخش آموزش بیمارستان در تلاش است تمامی اطلاعات مورد نیاز بیماران را در بخش راهنمای بیمار ارائه نماید.
بخش راهنمای بیماران

خدمات ویژه بیمارستان

دسترسی از راه آهن
دسترسی از ترمینال برون شهری
دسترسی از فرودگاه
دسترسی با تاکسی
دسترسی با اتوبوس
دسترسی با مترو