بخش افق

بخش افق

بخش آنکولوژی یا شیمی درمانی بخشی است اختصاصی که در طبقه چهارم بیمارستان واقع شده است. بخش دارای ۱۱ تخت می باشد و هر تخت امکاناتی از قبیل دستگاه ساکشن ثابت و اکسیژن و کمد تعبیه شده است. بخش دارای یک دستگاه هود است که کلیه داروهای بیماران زیر دستگاه تهيه می شود. پذیرش بیماران تحت نظر مستقیم پزشك انجام می شود. بیماران با انواع سرطان ها برای تنظیم برنامه درمانی مناسب به این بخش معرفی می شوند و توسط همکاران گروه علمی در یک محیط صمیمانه مراقبت و درمان می شوند. تیم مفتخر است که با حضور همکاران علاقه مند و زبده، استفاده از تجهیزات مدرن، برخورد بالینی صحیح قابلیت شایسته ای در رضایت بیماران فراهم نمایند.