دستگاه گامانایف

مزايای گامانايف

١ روش مؤثر و غیر تهاجمی برای درمان ضایعات غیر قابل درمان توسط جراحی های معمول می‌باشد .
نیازی به تراشیدن موهای سر و یا باز کردن جمجمه و بخیه نمی‌باشد
نیازی به بیهوشی در این روش وجود نداشته لذا بیمار از عوارض بیهوشی مصون می ماند و بطوریکه بعد از درمان بیمار می تواند به کارهای روزانه اش بپردازد.
بدون زخم و درد
عوارض بعد از جراحی های معمول ( عفونت ، چسبندگی و ......) وجود ندارد.
درمان در طی چند ساعت انجام شده و بیمار همان روز به خانه برمی‌گردد.
نیاز به گذراندن دوره نقاهت پس از بیماری نمی‌باشد.
دقت ، ایمنی بیشتر و نتایج بهتر از مزایای این روش درمان در مقایسه با جراحی های معمول است.
هزينه درمان با گامانايف حدود ۲۵ تا۳۰ درصد کمتر از جراحی برآورد شده است. همچنین موثرتر از عمل های جراحی مرسوم می‌باشد و برای بیماران سالخورده بسیار مناسب است.
دستگاه گامانایف