هیئت مدیره

 

 

دکتر مسعود شیروانی

متخصص جراحی مغز و اعصاب
 
 

مهندس سید رضا حسینی

 

دکتر علی فلاح

متخصص داخلی
 

دکتر علیرضا پیروزبخت

متخصص جراحی مغز و اعصاب