مراجعه کننده گرامی:

 ساعات ملاقات در ۶ ماه اول سال از ساعت ۱۵-۱۷ و ۶ ماه دوم سال از ساعت ۱۴-۱۶ می باشد.

 ساعات ملاقات در بخش های ویژه از ساعت ۱۶ الی ۱۷ می باشد.

 محیط بیمارستان آلوده است ، بنابراین توصیه می شود تا جاییکه امکان دارد از آوردن کودکان و خردسالان به این محیط خودداری فرمائید.

 استعمال دخانیات در محیط بیمارستان خصوصاً در اتاق بیمار کاملا زیانبار و سلامتی همه را به مخاطره می اندازد .

 به منظور رفاه حال بیماران از مراجعه به بیمارستان در خارج از ساعات ملاقات خوداری نمائید .