راديوتراپي

برای افرادی که دارای تومور مغزی هستند ممکن است زندگی کسل کننده و رنج آور باشد. اما نعمت انقلاب در تکنولوژی ، معالجه برای بسیاری بیماران را امیدوار کننده تر و راحت تر و بدون دردتر ساخته است.

تکنولوژیی که به نام «چاقوی گاما» مشهور است بر خلاف نام آن یک چاقو نیست بلکه وسیله ای شبیه کلاه خود است که بوسیله آن مغز بیمار ، پرتوهایی به شدت کانونی شده را از منبع رادیو اکتیو دریافت می کنند که تومور را مورد هدف قرار می دهد ولی به بافت های دیگر صدمه نمی زند.

چاقوی گاما مزیت های زیادی به همراه دارد اما کاستی های آن باید برای پیشرفت بیشتر موردتوجه قرار گیرد. گاما نايف مي‌ تواند غدد با قطر حد اكثر5/3 سانتي متر را درمان كند.

گامانایف روشی است که به مدت 30 سال در170 مرکز درمانی درسراسر دنیا انجام شده است. این روش درمان برای تومورهای خوش خیم و بدخیم مغزی ، ناهنجاریهای عروقی مغزو سایرمواردی که جراحی بدلایل مختلف مقدورنباشدکاربرد دارد. اهم بیماریهایی که می توانند مورد درمان گامانایف قرار گیرند عبارتند از:

- تومورهای مغزی

مننژیوما- آدنومهای هیپوفیز- آکوستیک نوروما/ شوانوما - کوردوما – تومورهای عمقی مغز(گلیوما تومورهای ساقه مغز) – همانژیوبلاستوما – تومورهای پینه آل – کرانیوفارنژیوما – متاستاز

- ضایعات عروقی مغز

ناهنجاریهای شریانی وریدی (AVM , AVF) – ناهانجاریهای کاورنوس

-  سایر بیماریها

-نورالژی عصب تری ژمینال

-صرع

-لرزشهای شدید اولیه و یا ناشی از بیماری پارکینسون

گامانایف نوعی روش جراحی با اشعه ( Radio surgery) است که درطی آن پزشکان ضایعات گامانایف عمیق مغزی رابدون نیاز به جراحی و بازکردن جمجمه بیمار، درمان می کنند. این فناوری بسیار پیشرفته این امکان را می دھد که حتی عمیق ترین بخشھای مغزراکه با جراحی معمولی امکان دسترسی به آن وجود ندارد تحت درمان قراردھند .

دراین روش صدھا شعاع گاما که ازیک منبع کبالت ساطع می شود دریک جلسه وبا دوز بالا بصورت متمرکزبه تومور تابانده می شود . این تابش به صورتی است که بافتھای نرمال و بحرانی مغزحداقل اشعه ممکن را دریافت نموده وآسیبی نمی بینند .

گاما نايف دستگاھی است که با استفاده از پرتو گاما در جراحی مغز واعصاب از ان استفاده میشود. larsson borje اين دستگاه توسط دو جراح سوئدی به نامھای lars leksell تکمیل شدو برای بار اول در موسسه karolinska در استکهلم سوئد درسال ١٩۶٨ به کار گرفته شد. سومین دستگاه  در کشور انگلستان توسط MR DAVID FORSTER در سال ١٩٨۵ نصب و راه اندازی شد .

ھم اکنون بیشتر از ١٠٠ سايت گاما نايف در سراسر دنیا وجود دارد و بیش از 100000 بیمار در ان تحت معالجه قرار دارند.

انورمالیھای مغزی مانند تومورھا ھای مغز و AVM قبل ان با جراحی يا راديوتراپی درمان می شدند.

ولی در گاما نايف از روشی غیر تهاجمی بنام radiosurgery stereotactic استفاده میشود .

گامانايف در واقع به جراح مغز و اعصاب اين امکان را می دھد که جراحیھای مغز را بدون استفاده از تیغ جراحی و فقط با استفاده از پرتو انجام دھد. اشعه مورد استفاده در گاما نايف از ٢٠١ چشمه از ھم جدا تولید می شود و با استفاده از PLANNING DOSE به يک باريکه اشعه بسیار کنترل شده به هدف مورد نظر در مغز تابیده میشود.اين کار توسط کامپیوترھای بسیار سريع محاسبه میشود.
دز تابشی دقیقآ بر اساس موقعیت اندازه و شکل هدف محاسبه می شود بطوريکه هدف را کاملا نابود کرده ولی بر روی بافتھای سالم اطراف کمترين اثر را می گذارد. در اين روش بیمار ھیچگونه دردی را احساس نمی کند و می تواند خیلی زود پس از جراحی فعالیتھای عادی خود را از سر بگیرد.

١ روش مؤثر و غیر تهاجمی برای درمان ضایعات غیر قابل درمان توسط جراحی های معمول می‌باشد .

•     نیازی به تراشیدن موهای سر و یا باز کردن جمجمه و بخیه نمی‌باشد

•     نیازی به بیهوشی در این روش وجود نداشته لذا بیمار از عوارض بیهوشی مصون می ماند و بطوریکه بعد از درمان بیمار می تواند به کارهای روزانه اش بپردازد.

•     بدون زخم و درد

•     عوارض بعد از جراحی های معمول ( عفونت ، چسبندگی و ......) وجود ندارد.

•     درمان در طی چند ساعت انجام شده و بیمار همان روز به خانه برمی‌گردد.

•     نیاز به گذراندن دوره نقاهت پس از بیماری نمی‌باشد.

•     دقت ، ایمنی بیشتر و نتایج بهتر از مزایای این روش درمان در مقایسه با جراحی های معمول است.

•     هزينه درمان با گامانايف حدود ۲۵ تا۳۰ درصد کمتر از جراحی برآورد شده است. همچنین موثرتر از عمل های جراحی مرسوم می‌باشد و برای بیماران سالخورده بسیار مناسب است.

راديوتراپي