خدمات پزشكي

جراحي هايي كه در بيمارستان سلامت فردا انجام مي شود، شامل:
•    اعمال جراحي تومور هیپوفیز، تومور مغزي، آندوسکوپی مغز، جراحي هاي ستون فقرات، آنوریسم مغزی و جراحي هاي عروق مغزي
•    جراحی های ارتوپدی مانند انواع آنومالی های مادرزادی مانند کلاپ فوت، ترمیم تاندون و عصب، آرتروسکوپی و انواع شکستگی ها
•    انواع جراحی های لاپارسکوپی مانند اسلیو، بای پس، ریفلاکس معده و انواع فتق
•    انواع جراحی های زنان مانند هیستروسکوپی تشخیصی و درمانی، برداشتن رحم، انواع جراحی های توده لگنی، سیستوسل و رکتوسل
•    انواع جراحی های اورولوژی مانند جراحی های کلیه، TUR، TUL، واریکوسل، هیدروسل، سیستوسکوپی، جراحی پروستات و نفرکتومی
•    ENT: سینوس و قاعده جمجمه، آندوسکوپی، تیروئید
•    جراحي پستان و اعمال جراحي ترميمي 

خدمات پزشكي