هیئت مدیره شركت پيشروان سلامت خواه ايرانيان

 

 

دكتر مسعود شيرواني

رياست هیئت مدیره

 

مهندس سيد رضا حسيني

عضو هيئت مديره و مدیر عامل

 

دكتر علي فلاح

عضو هيئت مديره
 

دكتر محمود يعقوبي

عضو هیئت مدیره

 

دكتر احمد نقوي

عضو هیئت مدیره