بخش اسکوپی بیمارستان سلامت فردا شامل 3 اتاق می باشد. این بخش با جديدترين تجهيزات لازم و كارد مجرب و امكانات رختكن، ريكاوري، اتاق ويزيت پزشك، آندوسکوپی، کولونوسکوپی، برونکوسکوپی و ERCP مشغول به فعاليت مي باشد.

رئیس بخش: دکتر فلاح

سرپرستار: خانم معظمی

شماره داخلی بخش: 109