بخش اسکوپی بیمارستان سلامت فردا شامل 3 اتاق می باشد.

این بخش با جديدترين تجهيزات لازم و كارد مجرب و امكانات رختكن، ريكاوري، اتاق ويزيت پزشك، آندوسکوپی، کولونوسکوپی، برونکوسکوپی و ERCP مشغول به فعاليت هاي زير مي باشد:

آندوسكوپي فوقاني تشخيصي

آندوسكوپي و peg گذاري

آندوسكوپي و استنت گذاري

آندوسكوپي و تزريق و كنترل خونريزي

آندوسكوپي و ديلاتاسيون آشالازيبابالون

آندوسكوپي و بالون TTS براي گشاد كردن تنگي

آندوسكوپي و پليپكتومي پوليپهاي معده و مري و دوازده

آندوسكوپي و بالون معده جهت درمان چاقي

كلونوسكوپي تشخيصي

پوليپكتومي پوليپهاي كلون

برونكوسكپي

باند ليگاتور واريسهاي مري

EMR-ESD ضايعات دستگاه گوارش فوقاني

Endo-Clips براي كنترل خونريزي

EUS و تخليه كيست پانكراس

 

رئیس بخش: دکتر فلاح

سرپرستار: خانم معظمی

شماره داخلی بخش: 109