اتاق عمل بیمارستان سلامت فردا متشکل از 5 اتاق عمل، 7 تخت ریکاوری و 5 تخت آمادگی می باشد که بعنوان یک بخش فوق تخصصی با در اختیار داشتن دستگاه های فوق پیشرفته این قابلیت را در اختیار جراحان متبحر قرار می دهد که انواع جراحی های پيشرفته با تكنولوژي جديد انجام دهند.

  

جراحي هايي كه در بيمارستان سلامت فردا انجام مي شود، شامل:
•    اعمال جراحي تومور هیپوفیز، تومور مغزي، آندوسکوپی مغز، جراحي هاي ستون فقرات، آنوریسم مغزی و جراحي هاي عروق مغزي
•    جراحی های ارتوپدی مانند انواع آنومالی های مادرزادی مانند کلاپ فوت، ترمیم تاندون و عصب، آرتروسکوپی و انواع شکستگی ها
•    انواع جراحی های لاپارسکوپی مانند اسلیو، بای پس، ریفلاکس معده و انواع فتق
•    انواع جراحی های زنان مانند هیستروسکوپی تشخیصی و درمانی، برداشتن رحم، انواع جراحی های توده لگنی، سیستوسل و رکتوسل
•    انواع جراحی های اورولوژی مانند جراحی های کلیه، TUR، TUL، واریکوسل، هیدروسل، سیستوسکوپی، جراحی پروستات و نفرکتومی
•    ENT: سینوس و قاعده جمجمه، آندوسکوپی، تیروئید
•    جراحي پستان و اعمال جراحي ترميمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

رئيس بخش: دكتر عباديان
سرپرستار: خانم شهره هزاریان
شماره داخلي بخش: 300