آزمايشگاه بيمارستان سلامت فردا ضمن بهره برداري از دستگاه هاي پيشرفته و تمام اتوماتيك و بكارگيري پرسنل مجرب، آماده خدمت رساني به همسايگان و هموطنان محترم مي باشد:

 • آزمايشات روتين تخصصي و فوق تخصصي
 • آزمايشات چك آپ سلامت
 • آزمايشات پاتولوژي
 • آزمايشات مولكولي
 • آزمايشات ديابت
 • آزمايشات ميكروب شناسي تخصصي
 • آزمايشات تشخيص پزشكي
 • آزمايشات چاقي
 • آزمايشات قلبي- عروقي
 • آزمايشات ايمني
 • آزمايشات هورموني
 • آزمايشات كليوي
 • آزمايشات پوكي استخوان
 • آزمايشات روماتولوژي
 • آزمايشات آلرژي
 • آزمايشات PCR
 • آزمايشات غربالگري، ژنتيكي و بارداري
 • آزمايشات مولكولي سرطان