متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار (اورولوژیست)

دکتر عبدالله ناصحی

متخصص جراحی کلیه و مجاری اد...

دکتر سعید زندی

متخصص جراحی کلیه و مجاری اد...

دكتر محمد سليماني

متخصص جراحی کلیه و مجاری اد...

درمورد بیمارستان نظر یا پیشنهادی دارید ؟

از طریق صفحه تماس باما نظرات خودرا ارسال نمایید