متخصص جراحی ارتوپدی

دکتر سید حسین میروکیلی

متخصص جراحی ارتوپدی

دكترذبيح اله حسن زاده

متخصص جراحی ارتوپدی

دكترنادر مطلبي زاده

متخصص جراحی ارتوپدی

دكترمسعود صابري

متخصص جراحی ارتوپدی

دكترمحمد علي عنايت الهي

متخصص جراحی ارتوپدی

دكترحبيب اله خلج هدايتي

متخصص جراحی ارتوپدی

دكترعباس بهراد

متخصص جراحی ارتوپدی

دكترحميدرضا دهقاني

متخصص جراحی ارتوپدی

درمورد بیمارستان نظر یا پیشنهادی دارید ؟

از طریق صفحه تماس باما نظرات خودرا ارسال نمایید