اطلاعات تماس و جزییات

در این راستا مهمترین اهرم علمی این مرکز برقراری ارتباط مستقیم  با  بیمارستان دبرسن -مجارستان-   و بیمارستان MD ANDERSON (به عنوان برترین بیمارستان بین المللی درمان سرطان دنیا در 27 سال گذشته تاکنون) بوده که دستاوردهای آن ,توانسته تیم راه اندازی را موفق گرداند تا در آینده ای نزدیک اولین مرکز جامع تحقیقات و درمان سرطان را در بخش غیر دولتی کشور عزیزمان ایران راه اندازی نمایند.
همچنین این بیمارستان برآنست که برای اولین بار-بخش خصوصی- با بهره مندی از تکنیک گامانایف به کنترل و یا درمان بیماری های مرتبط با حوزه سرطان اقدام نماید.

شماره بیمارستان : 40449113-40449177

شماره کلینیک : 02144890558


info@salamatfardahospital.com
تهران - بزرگراه اشرفي اصفهاني - خيابان ناطق نوري - سه راهی ثامن الحجج پلاک 48. کد پستی: 1473146763