درباره بیمارستان

بیمارستان سلامت فردا  بمنظور ارائه خدمات جامع و نوین در حوزه سلامت با رویکرد به درمان سرطان مبتنی بر ارزشهای انسانی ,برنامه های راه اندازی خود را  از سال 1392 در قالب های سخت افزاری و نرم افزاری طراحی و اجرا نموده است. در این راستا با توجه به اهمیت مدل سازی در حوزه خدمات درمانی سلامت و بهره مندی از تجربیات موفق مراکز درمانی دنیا , از 2 سال پیش اتاق فکر این مرکز (Think Tank) در واحد طرح و برنامه فعال گ...

درباره ما

در این راستا مهمترین اهرم علمی این مرکز برقراری ارتباط مستقیم  با  بیمارس...

بیمارستان فردا
خدمات ویژه بیمارستان
گامانایف

برای افرادی که دارای تومور مغزی هستند ممکن است زندگی کسل کننده و رنج آور باشد. اما نعمت انقلاب در تکنولوژی ، معالجه برای بسیاری بیماران ر...

تمامی خدمات ما